apply

Защо ТУЕС?

Технологично училище „Електронни системи“ към Технически Университет - София е специализирано технологично училище от национално значение, което подготвя бъдещите лидери на ИТ сектора в България и отвъд.

Кое прави ТУЕС уникално училище?

  • Специализиран учебен план
  • Училище интегрирано във ВУЗ
  • Преподават завършили ТУЕС
  • Тясна връзка с ИТ бранша

Научете повече за образователния модел на училището тук.

why_tues

Как да кандидатствам?

За учебната 2020/2021 година в ТУЕС към ТУ-София ще се приемат ученици по следните специалности:

  • Системно програмиране с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
  • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици

Балът се образува от сбора на:

  • оценката по български език и литература от националното външно оценяване (БЕЛ от НВО)
  • 3 пъти оценката по математика (Мат от НВО)
  • оценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас (Мат 7кл.)
  • оценката по физика от свидетелството за завършен 7. клас (Физ 7кл.)

Научете повече за приема в ТУЕС тук.