• 10:15 - 11:00

За училището

За презентацията

Научете повече за уникалния образователен модел на Технологично училище “Електронни системи” (ТУЕС) към ТУ-София от директора на ТУЕС - доц. д-р инж. Стела Стефанова. Тя ще ви разкаже за:

  • интеграцията на училището с Технически университет - София;
  • гъвкавия специализиран учебен план;
  • тясната връзка с ИТ бизнеса и защо е ключова за успешното ИТ образование;
  • активната роля на Обществения съвет към ТУЕС и Асоциацията на завършилите ТУЕС в живота на училището;
  • постиженията на възпитаниците на ТУЕС.

Водещи

Доц. д-р инж. Стела Стефанова започва работа като преподавател в Технологично училище "Електронни системи" (ТУЕС) към Технически университет София през 1993. От 1996 е заместник-директор, а от 2012 - директор на училището. Завършила е Висшия машинно-електротехнически институт „В.И. Ленин” (сега Технически университет), София, специалност „Съобщителна техника” и има следдипломна квалификация за инженер-специалист по „Приложна математика”. Притежава научна степен доктор и е на академична длъжност доцент от 2015г. Освен директор е активен преподавател и ръководител на Cisco академията в ТУЕС, благодарение на която в последните години възпитаници на ТУЕС обират челните места в ежегодното Национално състезание по компютърни мрежи.

В презентацията ще се включат и представители на ТУ-София, Обществения съвет към ТУЕС и Асоциацията на завършилите ТУЕС.